SPSS 584 Poświęć ten dom (C)
pol. G. Pacewicz
Versi Version 1
1
Boże, który rządzisz w górze, Śpiewamy Tobie w zgodnym chórze, A Ty w nas dobry nastrój stwórz. Naszą jesteś Ty ostoją I tu budujesz przystań Swoją, Swój Betel, port dla wiernych dusz, Gdzie nam objawiasz się, Ocierasz smutku łzę. O, Święty Boże, przejdź przez ten próg, by zniknął wróg, I przyjmij chwałę od Swych sług.
2
Poświęć dom ten, wielki Boże, I mieszkaj wśród nas, w Swoim zborze Przez Ducha Swego w domu tym, Poświęć Twoich sług kazania, Pobudzaj mój słuch do słuchania, I wzmacniaj lud Swój Słowem Swym. O; Panie, połącz nas W ten uroczysty czas Na ziemi ten, kto Ciebie już zna, ten w łasce trwa I wiernie o Twe dzieło dba.
3
Pobłogosław nas, o Boże, I daj nam ujrzeć szczęścia zorze Z Twej łaski przez Jezusa krew. Spuść na lud Swój deszcz duchowy, By nas ożywił i odnowił, By z wszystkich ust brzmiał wdzięczny śpiew. Niech tutaj niebo łask I Słowa Twego blask Objawia się ku Twojej dziś czci, o Panie nasz: Po wszystkie dni „Alleluja!”

OK