SPSS 591 Nie dajmy strwonić żadnego dnia (As)
Versi Version 1
1
O, nie dajmy strwonić żadnego dnia, Bo dni darem od Boga są. Pańska młodzież czynnie niech z Panem trwa, By On mógł wieść ją mocą Swą. Tak, On wiedzie nas ręką Swą, Tylko mocno uchwyćmy ją. Tak przy pracy, jak i w spoczynku czas, Niechaj prawość zwycięża w nas!
2
O, nie dajmy splamić złem myśli swych, Ani uczuć, ni czynów dnia! Pan nas chronić chce w cieniu skrzydeł Swych I obronić przed mocą zła. Tak, On wiedzie nas ręką Swą, Tylko mocno uchwyćmy ją. Tak w pogodny, jak i w burzliwy czas, Niechaj dobroć zwycięża w nas!
3
Więc zawrzyjmy serca przed jadem zła I w czystości wciąż chrońmy je; Z wiarą kroczmy tak w Zbawiciela ślad, Aż wędrówka ta skończy się. Tak, On wiedzie nas ręką Swą, Tylko mocno uchwyćmy ją. Tak w pogodny, jak i w burzliwy czas, Niechaj wiara zwycięża w nas!

OK