SPSS 595 Pracuj, póki trwa dzień (Es)
Versi Version 1
1
Każdy promień słońca Napomina cię Tuż u świata końca, Że mrok zbliża się. Nim na drogę padnie Bliskiej nocy cień, Niech cię zew ostrzeże: „Pracuj, póki dzień!”
2
Nie bądź zasmucony W czasie pracy swej, Gdyż radości plony Pan ci zbudzi z niej. Gdy twój Pan powróci, U twych stanie wrót, Pracę twoją skróci I twój ciężki trud!
3
Błogie to spotkanie, Gdy Mu spojrzysz w twarz. Szczęsne powitanie Niesie Zbawca nasz: „O, błogosławieni Słudzy Ojca chwał, Weźcie, utrudzeni, Wieczny w niebie dział!”

OK