SPSS 599 Młodzieży droga (As)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Młodzieży droga, Bóg ciebie wzywa Do pracy świętej na niwie Swej! Zważ na głos Jego, pośpiesz do Niego, Dusze dla Pana ratować chciej!
Młodzieży droga, zważ na głos Boga, Pan cię dziś wzywa na niwę Swą. Dusze brną w grzechach, ratuj, nie zwlekaj, Jezus je Swoją omyje krwią!
2
Nieś tęsknym duszom światło zbawienia, Bo za nie także zmarł Zbawca nasz. Wszystkim błądzącym i w grzechach brnącym Do Zbawiciela ty drogę wskaż!
3
Więc razem śmiało, śladami Pana, Dążmy do celu, jak dążył On! Czeka nas wkrótce obfity, drogi, Przed tronem Pana pracy tej plon!

OK