SPSS 60 Święty jest nasz Bóg (Es)
pol. A. Bajko
Versi Version 1
1
Święty, święty, święty jest nasz Bóg! Głoście, narody, moc swego Pana, Chwal Go morze szumem swoich wód, I ty, ziemio, powtórz swe „Amen”! Możny i dobry, potężny, silny, Wielki jest Bóg nasz, Pan ziemi tej!
Święty, święty, święty jest nasz Bóg! I ty, ziemio, powtórz swe „Amen”!
2
Głoście, ludy, Jego wielkość wciąż! Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie. Świat ten cały dziełem Jego rąk, Jemu cześć i pokłon oddajcie. Niechaj anioły też Jego wielbią, Niech Mu śpiewają pochwalny psalm!
3
Wielki, święty, wieczny jest nasz Pan! On niezrównany, niepokonany, On zwycięzcą, On jest Królem nam! W sile Swej On niezwyciężony! Służmy Mu wiernie przez całe życie, Bo On jest wielki, dobry nasz Bóg!

OK