SPSS 602 Najpiękniejsze dni (G)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Najpiękniejsze dni młodości Zbawcy dziś poświęcić chcę; Pragnę kochać Go prawdziwie, Tak jak Jezus kocha mnie.
Chcę poświęcić Jezusowi Czystych uczuć moich kwiat, Nieść poselstwo trójanielskie W ten szeroki, wielki świat!
2
Chcę miłością czystą, świętą, Kochać wszystkich bliźnich swych, Pomoc nieść potrzebującym, Wspierać chorych, słabych, mdłych.
3
Chcę, jak Jezus w dniach młodości, Drogą matkę, ojca czcić; Dni ich ziemskie opromieniać I wraz z nimi wiecznie żyć.
4
Chcę z Jezusem, Zbawcą moim, Poprzez życie moje przejść; Tak jak On, tu żyć na ziemi I wraz z Nim w dom Ojca wejść!

OK