SPSS 603 Słuchaj, młodzieży (F)
E. G. Woltersdorf (zm. 1761)
Versi Version 1
1
Słuchaj młodzieży, kwitnąca nadziejo przyszłości! Słuchaj, do serca bierz słowa, gdy prawda w nich gości. Od złego stroń! Niech przyjacielska cię dłoń Wiedzie do Boga miłości!
2
Chciej piękno życia twojego nieść Panu w ofierze; Siły młodości swej poświęcić chciej Zbawcy szczerze. Do Niego dąż! Serce swe wiernie z Nim zwiąż: On cię od zguby ustrzeże.
3
Radość w Chrystusie największą młodzieńczą rozkoszą. Myśli o Bożej miłości z twej duszy wypłoszą Próżność i grzech, Bowiem gdy słychać ich zew, Tylko ci gorycz przynoszą.
4
Panu dać użyć się jako posłuszne narzędzie, O, czyż kto zaszczyt na ziemi wspanialszy zdobędzie? Więc, pókiś żyw, Boży na życie twe wpływ Jedynym niech celem będzie!

OK