SPSS 606 Dzieci, chwalcie Zbawcę (A)
pol. G. Pacewicz
Versi Version 1
1
Małe dzieci, chwalcie Zbawcę, Bo On chętnie słucha was; Za zbawienną Jego miłość Czcijcie Go na każdy czas.
Cześć i chwałę, cześć i chwałę, Nieście Jezusowi wciąż; Cześć i chwałę, cześć i chwałę, Nieście Jezusowi wciąż.
2
Gdy opuścił On tron w niebie I na ziemi z ludźmi żył, Dzieci śpiew ku Bożej chwale Miły uszom Jego był.
3
Gdy wokoło czułe matki Dzieci Mu dawały swe, On je tulił do Swej piersi, Chętnie błogosławił je.
4
Małe dziatki, chwalcie Zbawcę, Tego, który wiecznie trwa; Chwalcie Go, aż On wam w niebie Cudne złote harfy da!

OK