SPSS 614 Gdy nasz Zbawca (G)
W. O. Cushing (1823–1902)
Versi Version 1
1
Gdy nasz Zbawca, gdy nasz Zbawca Jak Król zjawi się, Zbierze wiernych życia Dawca I da niebo Swe.
Wtedy będą jak gwiazdy Wciąż u Pana tam Iśnić, Na koronie Jezusa Swym blaskiem Go czcić.
2
Pan zgromadzi, Pan zgromadzi Swój zbawiony lud, I do nieba zaprowadzi: To jest łaski cud!
3
Również dzieci, dzieci małe, Tam przytuli Pan, Bo na ziemi Go kochały! Raj im będzie dan!
4
Jezus wzywa dzieci małe, On nas wszystkich zwie; Chce nam niebo dać wspaniałe, Dać nam szczęście chce!

OK