SPSS 629 Młode życie nasze (G)
Versi Version 1
1
Hej, młode życie nasze, Bogu niesiemy w dań, Przez trudy i przez znoje Świadczyć gotowi Dlań.
Życia Dawco, drogi Zbawco, Poświęć życie me, Bym żył w wierze i wciąż szczerze Wielbił imię Twe.
2
Szczęśliw ten, kogo wiedzie Pańska łaskawa dłoń; Ni troska, ni zgryzota Nie ma przystępu doń.
3
Więc chęci swe i siły Panu w ofierze złóż; Pracuj, bo gdy noc przyjdzie, Będzie za późno już.
4
Z Panem więc kroczyć pragnę Przez wszystkie życia dni; Nie pragnę blasków marnych: Tyś, Panie, słońcem mi!

OK