SPSS 637 Jezus cicho puka rano (F)
J. Stip (1809–1882); tł. P. Sikora
Versi Version 1
1
Jezus cicho puka rano, Gdy różowe zorze wstają; Wchodzi tam, gdzie Go wezwano: „Przyjdź, o Jezu, gościu nasz!”
2
Przed każdymi drzwiami staje, Nigdy pukać nie przestaje, Wszędzie dary Swe rozdaje: „Przyjdź więc, Jezu, Zbawco nasz!”
3
Racz codziennie u nas bywać, Zdradne sidła grzechu zrywać, skrzydłem łaski nas okrywać, Dobrym nam Pasterzem być.
4
Dzieci Twoje odkupione Sam na błonie wiedź zielone; Przed wrogami weź w obronę I na rękach piastuj Swych.
5
Nie będziemy więcej sami Błądzić życia bezdrożami; Wierny Pasterz pójdzie z nami, Nigdy nie opuści nas!

OK