SPSS 638 Nastrój harfę (A)
K. U. Weber
Versi Version 1
1
Nastrój znowu harfę swoją, Bo zaświtał nowy dzień; Objaw Panu wdzięczność swoją, Gdyż On strzegł tej nocy cię.
2
Powstań, śpiewaj chwały psalmy Bogu, który strzeże cię; Przynieś Stwórcy piękne palmy, Twemu Zbawcy poświęć się.
3
Duszo, łaski proś od Pana I ochronę Jego ceń, Byś już od samego rana Z Bogiem ten przeżyła dzień.

OK