SPSS 66 Duchu Święty, Niepojęty (C)
Versi Version 1
1
Duchu Święty, Duchu Święty, W Swej istocie niepojęty, Przyjdź i obdarz nasze grono Mocą Twoją upragnioną; Serca nasze odnów nam!
2
Duchu Boży, Duchu Boży, Gdy świat dziatki Twoje trwoży Przyjdź z pomocą, zlej pociechę, Uzbrój nas do walki z grzechem; Pomóż wytrwać w prawdzie Twej!
3
Duchu mocy, Duchu mocy, W czasie pokus ciemnej nocy Daj nam poznać Twoje drogi, W serca wlej nam spokój błogi; Prowadź nas mądrością Swą!
4
Duchu chwały, Duchu chwały, Który nosisz wszechświat cały, Ożyw nasze zgromadzenie, Ugaś naszych serc pragnienie; Pobłogosław hojnie nas!

OK