SPSS 665 To Ojca mego świat (D)
Versi Version 1
1
To Ojca mego świat! Gdy słucham uchem swym, To słyszę gór i dolin chór: Przyroda śpiewa hymn! To Ojca mego świat! Niebiosa, ziemia w krąg, Każdy głaz i krzak, i zdrój, i ptak, Są dziełem Jego rąk.
2
To Ojca mego świat! Gil, zięba, słowik, kos, W koronach drzew swój nucą śpiew Na chwałę Stwórcy w głos. To Ojca mego świat! On ubrał lilię w biel, Stworzył zieleń traw, błękity mórz, A wszystko ma swój cel.
3
To Ojca mego świat! On świata tego Pan: Wymiecie grzech spod moich strzech, Wykona zbawczy plan. To Ojca mego świat! On rządzi ziemią tą, On śle Swoją moc i w dzień, i w noc, On zbawił duszę mą.

OK