SPSS 671 Wszechmocny Bóg ma w swej mocy czas (F)
pol. E. J. Klut
Versi Version 1
1
Wszechmocny Bóg ma w mocy czas I świata tego bieg: Przemija wiosna, zieleń drzew, A ziemię kryje śnieg. Tym białym płaszczem skrywa Bóg Jesienny zboża siew. Tak o nas troszczy się nasz Pan, Więc czci Mu wznieśmy śpiew.
2
Bóg zsyła wiatr i chłód, i mróz, Zamienia wodę w lód, Odziewa ptaszki w ciepły puch, By ich nie zmroził chłód. I pokarm w zimie daje im, Ziarenko tu i tam, Wszak każdy twór Swój dobry Bóg W opiekę bierze sam.
3
I nas w opiekę bierze Pan, Na skrzydłach pragnie nieść; Nie martwmy się o napój, dom, Lub co będziemy jeść. A gdy w upadku znajdzie nas Nasz pełen łaski Pan, Oczyści z win, uleczy On sinością swoich ran.

OK