SPSS 674 Strumyczek szybko z gór mknie (G)
sł. pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Lśniący strumyczek tak szybko z gór mknie, Wciąż płynie w dal, wciąż płynie w dal; Pieśń najpiękniejszą na cześć Stwórcy śle, Mknie wciąż wśród gór i hal.
Wciąż płynie on, płynie tak w dal, Cudnie się wije, mknie; Zdrój czysty ten wciąż płynie w dal, Pieśń chwały Stwórcy śle.
2
Strumień ten zrasza i trawę, i kwiat, Tak cudnie lśni wśród pól i łąk; Wszędzie zostawia on mocy swej ślad, Roztacza życie w krąg.
3
Im dalej płynie, tym więcej ma wód, Do morza mknie, do morza mknie: Niesie on radość i wilgoć, i chłód, Do morza wody śle.
4
Takim strumykiem ty zawsze masz być, Przy Panu trwać, przy Panu trwać; Radość, pociechę nieść, dla bliźnich żyć, Przy Panu wiernie stać.

OK