SPSS 686 Zasnąłeś w Bogu (Es)
pol. E. J. Klut
Versi Version 1
1
Zasnąłeś w Bogu, błoga noc, Już cię nie zbudzi świata moc; Już zakończyłeś ziemski znój, Skończyłeś z grzechem twardy bój.
2
Zasnąłeś w Bogu, żegnasz nas, Skończyłeś ziemski życia czas; Walczyłeś z grzechem w świecie złym, Boś kochał Zbawcę w życiu swym.
3
Zasnąłeś w Bogu, wkrótce Pan, Co tyle zniósł dla ciebie ran, Obudzi cię z wiernymi wraz, Byś z Panem żył po wieczny czas.

OK