SPSS 76 Przy wodzie życia (Es)
Versi Version 1
1
Jesteśmy tu przy wodzie życia, U źródła żywych wód; Tu Jezus chętnie wszystkich wita I poi wierny lud.
Jesteśmy tu przy wodzie życia, Wciąż czerpiemy z tego zdroju, Tu gasimy swe pragnienie: Zdrojem tym jest Chrystus Pan.
2
Znużonym po codziennym trudzie, Jak błogi jest ten zdrój! Tu żywej wody strumień cichy Oddala wszelki znój!
3
Już wnet będziemy hojnie w raju Czerpali z wiecznych wód, Gdzie sam Zbawiciel będzie poić Swój odkupiony lud!

OK