SPSS 78 Słowo Boże doskonałe (Es)
Versi Version 1
1
Słowo Boże doskonałe, źródło życia i światłości, Dla serc szczerych zrozumiałe, Uczy wszystkich powinności. Słowo to w umysłach ludzi Chęć do prawych czynów budzi.
2
Ono ścieżki me oświeca I rozpędza błędów cienie. W sercu radość ufną wznieca, Wpaja spokój w me sumienie. Słowo uczy Bożej woli I pociesza mnie w niedoli.
3
Przez nie święta miłość Boga W naszych sercach rozniecona, Przez nie łaska Jego droga Wiernym duszom udzielona. Pewny szczęścia jest wiecznego Wierny czciciel Słowa tego.
4
Źródło prawdy, drogi Panie, Tylko w świętym Twoim Słowie, Prawdą jest Twe przykazanie, Prawda w Chrystusowej mowie. Kto tę prawdę kocha stale, Ten żyć będzie w wiecznej chwale.

OK