SPSS 79 Prawda o BibIii (G)
P. J. Owens (1829–1907)
Versi Version 1
1
Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi, W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój. Światła jej żadna burza już nie zaćmi Odkąd Pan Jezus odniósł triumf Swój!
Prawda o Biblii niech szeroko płynie, Niechaj obejmie cały świata krąg! Ona prowadzi do zbawienia wiernie, Niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk!
2
Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży, Gdy cię świadomość gnębi twoich win. W niej obietnicę daje ci Syn Boży, Iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim!
3
Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje, Z niej czyste światło objawienia lśni. W niej zamknął Chrystus obietnice Swoje, Z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi!
4
Weźmy więc Biblię na drogę żywota, Niech nas prowadzi w tym padole łez, Byśmy wkroczyli jak zwycięska rota Tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres!

OK