SPSS 83 Święte, drogie Boże Słowo (G)
Versi Version 1
1
Święte, drogie Boże Słowo, Zdroju niezliczonych łask, Mej nadziei Tyś ostoją, Wciąż mi Twój przyświeca blask. Wiecznie święta Twoja treść Głosi mi zbawienia wieść.
2
Duchu łaski, Słowo Twoje Z Bogiem łączy duszę mą. Otwórz niebios mi podwoje, Niech przez łaskę poznam Twą, Jaki skarb zgotował Bóg W Słowie Swoim dla Swych sług.
3
Wiedź mnie ścieżką w nim wytkniętą, Myśl od trosk do Boga zwróć, Tchnij w mą duszę ciszę świętą, Serce do czuwania zbudź. Jam bezpieczny o swój los, Gdy Twój święty słyszę głos.
4
Wskaż mi w Słowie Twoim, Panie, Jak mam chodzić śladem Twym; Niech się serce skarbcem stanie, A Twe Słowo skarbem w nim. Aż mi w miejsce wiary dasz Ujrzeć Ciebie twarzą w twarz.

OK