SPSS 84 Przybywajcie z wszystkich stron (D)
Versi Version 1
1
Przybywajcie z wszystkich stron Dziś przed Bożej łaski tron, By nas olśnił prawdy blask: Słowo Boże i moc łask.
Słów Twych Boskich moc Zniszczy grzechu noc I powiedzie nas po wszystkie dni W tej światłości, która lśni Od stolicy w górze tam, Gdzie króluje Ojciec Sam.
2
Mądrość prostych Bożych słów Wyższa jest od ludzkich mów; Kto ją w sercu będzie mieć, Ten nie wpadnie w grzechu sieć.
3
Boże Słowo cudnie lśni Wśród ciemności, grzechu dni, Uczy nas zbawienia dróg, Krzepi w czasie walk i trwóg.
4
Słów tych, które wyrzekł Bóg, Nie obali żaden wróg, W nich pociechę trwałą mam, Do niebieskich dążąc bram.

OK