SPSS 86 Zawsze czytać muszę (Es)
Versi Version 1
1
Zawsze czytać muszę w świętej Starej księdze Bożych słów, Bym, miłością owładnięty, Poznał dobroć Pana znów.
2
Bym usłyszał, jak On dziatki Dobrotliwie zewsząd zwał, Jak je czulej niźli matki Na Swe ręce chętnie brał.
3
Jak pomocą, zmiłowaniem Darzył biednych, chorych tam, Jak z serdecznym litowaniem Łaskę okazywał Sam.
4
Jak grzeszników zasmuconych, Zewsząd się garnących Doń, Nie odpychał, lecz strapionych W litościwą brał Swą dłoń.
5
Jak Swą świętą krew przelawszy, Pojednanie z Bogiem dał, Jak Swe życie za nas dawszy, Naszym się zbawieniem stał.
6
Ja tę księgę czytać muszę, Bo w niej źródło prawdy mam, W niej jest balsam dla mej duszy, Dzięki niej ja w wierze trwam!

OK