SPSS 9 Zbliż się ku nam (Es)
Versi Version 1
1
Zbliż się dziś ku nam, Jezu nasz, I Duchem Swoim lud Twój darz! Swą łaską, Panie, nami rządź I przewodnikiem w prawdzie bądź.
2
Otwórz nam serca ku Twej czci I niech pieśń chwały Tobie brzmi; Krzep wiarę słabą w dzieciach Twych, Uwielbij imię Swoje w nich.
3
Daj z chórem niebian wznosić Ci hymn chwały, boś Ty godzien czci! Aż ujrzym Ciebie twarzą w twarz, W światłości wiecznej, Panie nasz.
4
Pośpieszmy Ojcu chwałę nieść, Synowi i Duchowi cześć; Niech ten hymn chwały wiecznie trwa, Jak wieczna wszędzie chwała Twa.

OK