SPSS 90 Ty, Boże, możesz mi rozkazać (F)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Ty, Boże, możesz mi rozkazać, Chcę woli Twej posłuszny być, Na słowo Twe daj pilnie zważać I zgodnie z nim na ziemi żyć. Tyś Ojciec mój, jam dziecię Twe, Daj spełnić mi rozkazy Twe.
2
Tyś spełniał wolę Ojca chętnie Na ziemi tej, Jezusie mój, Chcę uczyć się od Ciebie chętnie Wypełniać cały zakon Twój; Nie łudzić się marnością czczą, Nawracać tych, co w grzechach brną.
3
Racz wpisać w serce moje Panie, Zakonu Twego świętą treść, Dopomóż, Boże, bym był w stanie Dziś nienaganne życie wieść. Chcę wolę Twą po wszystkie dni Wypełniać szczerze służąc Ci.

OK