SPSS 96 O, święty, sobotni dniu (Es)
Versi Version 1
1
O, święty, sobotni, pamiątkowy dniu, Napełniasz me serce wciąż radością tu! A błogość i szczęście z niebieskich, hen, wzgórz Odczuwam na ziemi w obliczu Twych zórz.
Sławę, sławę z hymnem tych chwał Racz przyjąć, nasz Panie, żeś sabat nam dał!
2
Jak z ciemnej komórki ja chciałbym stąd wyjść I z dziećmi Pańskimi w ten Boży dom wnijść, Gdzie z wielu ołtarzy serc ludzkich jak dzwon Niebiańskich wprost chórów unosi się ton.
3
Zwiastunem pokoju dzień Pański jest dan, Że z grzechów zbawienie darował nam Pan; Zew Ducha podnosi uśpionych z ich mar, Więc cześć dajmy Bogu za wielki ten dar!
4
Wspaniały dniu Pański, tyś odjął nam ból. Tyś nieba przedsmakiem, tyś z rajskich jest pól. A kiedyś, gdy Boski powoła mnie zew, W mym szczęściu radosny zanucę ten śpiew:
Sławę, sławę, siłę, moc, cześć, Pragniemy, o Jezu, na wieki Ci nieść!

OK