SPSS 99 Przy mej pracy (As)
Versi Version 1
1
Przy mej pracy lub w podróży Nucę Bogu pieśni swe, Lecz największym szczęściem wzruszy Pieśń sobotnia serce me.
Wszystkie troski dzisiaj giną, Serce me jest pełne chwał; Niebios łaski w duszę płyną: Co za błogość Bóg nam dał.
2
Pragnę dziś o łasce Pana Głosić wszystkim ludziom w krąg, Wskazać grzesznym, że im dana Łaska, wolność z Boga rąk.
3
Dziś anieli uwielbiają Z ludem Bożym Pana chwał, Kornie dzięki, hołd składają, Że On w Synu życie dał!
4
Daj mi, Panie, łaski Twoje Sławić poprzez życia dni, Z aniołami hymny moje Śpiewać razem ku Twej czci!

OK