SS 100 О, чудна истина
Versi Version 1
1
Христос за нас слезна
Изпратен от Отца,
Да ни избави от грях и смъртта;
При Него ти сега
Какъвто си ела,-
Всеки товар възложи на Христа
О, чудна истина, блажена истина!
През Божия благодат ние спасени сме.
О, чудна истина, блажена истина!
Той на Голгота за мене умре.
2
Ний бяхме в тъмнина;
Спасителът слезна
И на Голгота кръвта Си проля.
За греховете ни
Той скъпо заплати;
О, чудна милост! - за мен Той умря.
О, чудна истина и пр.
3
Исус Еммануил
Нас, грешни, възлюбил;
Твойта душа иска днес да спаси.
Нежно те кани Той,
Иди при Спаса свой;
Там мир и радост сега намери.
О, чудна истина и пр

OK