SS 105 Стани, душо моя
Джордж Кингсли
1Tim.2.5
Versi Version 1
1
Стани, душо моя!
Страха си отхвърли,
За тебе пред Отца
Ходатай се яви:
Яви се там Ходатай мой;
Моето име казва Той.
2
Посредникът с любов,
От смърт да ме спаси
Представя там таз Кръв
В Голгота що проля.
Таз Кръв поръсва и сега
Престола на благодатта.
3
Приима Бог Отец
Синовната молба;
На Сина Си не ще
Лицето отказа:
Свидетелствува Божий Дух,
Че изново аз се родих.
4
Бог мой е примирен;
В Христа се оправдах,
Аз грешник съм простен,
Избавен съм от страх:
За чадо ме признава Той;
Аз викам: "Ава, Отче мой!"

OK