SS 106 Запей с веселба
Джон Хъсбънд
Matt.11.5
Versi Version 1
1
Запей с веселба, Изкупител дойде;
Роден в Витлеем, на Голгота умря.
Аллилуя на Спасителя, който умря!
Викни с радост: "Аллилуя!" Той пак
оживя.
2
Да търси изгубеното Той тръгна;
През дола на смъртната сянка мина.
Аллилуя и пр.
3
Небесни блага да раздава дойде,
И на всеко село и град отиде.
Аллилуя и пр.
4
Виж, глухи прочуват и хроми вървят,
Прогледват и слепи, а неми пеят.
Аллилуя и пр.
5
От гноище нищия Той призова,
Своя брат и наследник го в век назова.
Аллилуя и пр.
6
Той тебе, о грешний, от ад да спаси,
Роден в Витлеем на Голгота умря.
Аллилуя и пр.

OK