SS 108 За всегда
Филип Блис
Gal.3.13
Versi Version 1
1
Ний сме свободни веч от закона,-
Славна сполука в кръвта Христова;
В мрак ний лежехме, в мъка най-зла,
Спас ни избави за всегда.
За всегда, о грешниче, вярвай,
За всегда, ти брате, се радвай.
Дръж се за Кръста, дръж за Христа;
Той ни избавя за всегда.
2
Ний сме свободни от осъждене,
Спас е дарил нам пълно прощене;
"Дойди при Мене", - чуйте тоз глас;
Нежно ни кани милий Спас.
За всегда и пр.
3
Божи чада, о славно призване,
С радост все ходим в път на спасене;
Веч от смъртта минахме в живот;
Славно спасене, драг имот.
За всегда и пр.

OK