SS 111 Чуй, от срамното дърво
Чарлз Малън
Versi Version 1
1
Чуй, от срамното дърво
Над Голгота дигнато,
Гдет` умира милий Спас,
Ето, иде сладък глас:
"Аз товара ти съм взел:
Грешниче, добре дошел!
2
Виж! трапезата за теб
Сложена със живий Хляб.
Ей, прегръща твой Отец
Сина Си - не скитник веч;
Мъртвият е оживял:
Грешниче, добре дошел!
3
"Къс е земний твой живот,
Вечен е небесният:
Взимам те при Себе Си,
При изкупените вси:
С тях наследвай славен дял:
Грешниче, добре дошел!"

OK