SS 112 Ни злато, ни сребро
1Pet.1.18-1Pet.1.19
Versi Version 1
1
Ни злато, ни сребро са мен изкупили –
Богатство не може душа да спаси;
Кръвта на Христа можа мен да очисти,-
Чрез Своята смърт мене Той изкупи.
Аз съм изкупен, но без сребро;
Аз съм купен без злато;
Аз съм изкупен от Исуса,
Със цената на Кръвта.
2
Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Грамадна пред Бога бе мойта вина;
Кръвта на Христа можа мен да очисти,-
Спасене намерих в смъртта на Христа.
Аз съм изкупен и пр.
3
Ни злато, ни сребро са мен изкупили;
Закона ми пречеше да приближа;
Кръвта на Христа можа мен да очисти,-
Христовата смърт премахна и страха.
Аз съм изкупен и пр.
4
Ни злато, ни сребро са мен изкупили -
Не можах в небето да влезна с пари;
Кръвта на Христа можа мен да очисти,-
Чрез Своята смърт Той живот ми дари.
Аз съм изкупен и пр.

OK