SS 113 Милост, о Давидов Сине
Даниел Рийд
Luke.18.35-Luke.18.43
Versi Version 1
1
Милост, о Давидов Сине!"
Вика слепий Вартимей;
"Ти помилвал си мнозина:
Господи, помилвай ме!"
2
Запрещаваха му строго,
Казваха му да мълчи;
Още повече той вика:
"Милост! Милост, Господи!"
3
Вартимей какво поиска?
Ни сребро, нито злато;
Той иска и Господ даде,
Нещо още по-добро.
4
"Милост, о Давидов Сине!
Слепотата ми дигни!"
И Исус каза: "Прогледай;
Вярата те изцели."
5
Чуйте го как хвали Бога
И на всите с весел глас
Казва: "Не ли ви е чудно?
Аз намерих славен Спас".
6
О, дано Спаса познаят
Всите слепи тутакси,
Да Го търсят и намерят!
Всите Той ще изцели.

OK