SS 124 Тоз грешен свят
Уилям Фишер
John.3.16
Versi Version 1
1
Тоз грешен свят Бог благий е
Пречудно възлюбил;
Чрез горка смърт спасение
За вси е приготвил.
О, любов пресладка ми,
Бог крепкий показа;
Исуса от небе свали,
На кръст Го прикова.
2
Чрез вяра даже и сега
Исуса усвоих;
Живот намерих чрез смъртта,
В кръвта Му се измих.
О, любов пресладка и пр.
3
Любов неща преславни нам
Донесе от небе;
Сърдцата ни на Божий храм
Ти обърна, Христа.
О, любов пресладка и пр.
4
О, братя верни в Господа,
Напред вървете вси;
С победа върху сатана
Пейте Исусу вий.
О, любов пресладка и пр.

OK