SS 127 Боже, на любовта Твоя
Versi Version 1
1
Боже, на любовта Твоя
Заветът верен е,-
Твърдел на моята душа
И утешение.
2
Там, Боже мой, и само там,
Чрез вечна благодат,
Надежда, мир намерувам,
Там сила и живот.
3
Чрез него Ти на мен стана
Приятел и Отец,
Водител през пустинята,
Защитник до конец.
4
Това що ти определиш
За мене е добро;
И тъй, каквото да решиш,
Приимам радостно.
5
Ще чакам волята Твоя
С увереност, че все
Що аз не зная тук сега,
Ще зная на небе.

OK