SS 13 Боже, бляс`кът Ти изпълня
Волфганг Амадеус Моцарт
Versi Version 1
1
Боже, бляс`кът Ти изпълня
В векове вселенната
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда.
Ей, ехти небето с песни,
(Ответ дайте, о земи!)
Тебе хвалят всите твари;
Свят, свят, свят си, Господи.
2
С лик небесен, братя, пейте;
Всинца да се съберем;
С песни възхитени пейте;
Любовта Му да зовем.
Серафими Му се кланят,
Също тук и църквата;
Заедно те всички пеят
Нему славословия.
3
Боже бляс`кът Ти изпълня
В векове вселенната;
Ти превъзвишен си в слава,
Свят, свят, свят си Ти всегда!
Слава Тебе всички пеят
Заедно с небесний хор;
"Ти неизследим си", викат,
"Наш преславен Господар!"

OK