SS 130 Радвам се аз
Филип Блис
Versi Version 1
1
Радвам се аз, че Отец в небеса
Чудна любов мен в Христа показа;
Той ми е извор на всяко добро;
Люби ме Спасът, доброто е то.
Радвам се аз, че ме люби Спас,
Люби ме Спас, люби ме Спас!
Радвам се аз, че ме люби Спас!
Люби ме моят Спас.
2
Аз много пъти забравих Христа;
Всъде с любов ме Той последова.
С радост се хвърлям в ръцете Му аз,
Щом си помисля туй: "Люби ме Спас".
Радвам се аз и пр.
3
Колко ме люби не мога каза;
Мен да изкупи от небе слезна;
Тази любов Го пригвозди на кръст;
Туй верно зная аз; люби ме Спас.
Радвам се аз и пр.
4
Пита ли някой си как това знам;
Слава Исусу, ответ аз ще дам:
"Духа усещам в сърцето си аз;
Ясно говори, че ме люби Спас."
Радвам се аз и пр.
5
О, кога срещна преславния Цар,
Песен пресладка в небесния двор
С всите спасени ще пея и аз, -
Колко е чудно туй, - Люби ме Спас.
Радвам се аз и пр.

OK