SS 134 По име знае Господ
Е. Елсейзър
Versi Version 1
1
По име знае Господ
Възлюблените Свои;
В молебний техен шепот
Всегда се вслушва Той.
От всеки род и племе
Той Свои чада знай;
С любов ще ги приеме
От целий земен край.
2
Той мило ги нарича
Избраний Свой народ,
На верност ги обрича
И служба до живот.
Със вяра Той се вижда
И в Словото се чуй.
Тъй крепнат те в надежда,
Приемат жизнен струй.
3
Така ги Той познава:
Всред многото тълпи,
Така им той подава
Ръка да ги крепи.
Как лесно Той съзира:
Любов къде пламти,
Сърце кога премира,
За Господа ламти.
4
И нам дай таз надежда,
На верните Твои;
Сърца ни в таз надежда
До край да устои.
Да бъдем, Боже, в броя
На Твоя свят народ;
И вред десница Твоя
Ни води в тоз живот.

OK