SS 135 Чудна любов
Eph.3.18-Eph.3.19
Versi Version 1
1
Стоя аз със удивлене
Пред Спаса от Назарет:
Учудвам се как Той може
Да люби мен-грешник клет!
"Чудна любов! Чудна любов!"
Аз ще пея всякога.
Чудна любов! Чудна любов,
Що Той към мене показа!
2
За мене Той в Гетсиманя
Моли се в агоня;
Потта Му в кръв се обърна,
За мен Той среднощ страда!
Чудна любов! и пр.
3
Всред мрака от небесата
Се спуснаха ангели
Да утешават Исуса,
За мен що в скръб се моли.
Чудна любов! и пр.
4
Когато видя лицето
На милия Спас Христа,
Възпея ще аз в небето
На Господа любовта!
Чудна любов! и пр.

OK