SS 14 Боже, отвори вратата
Франсис Статъм
Versi Version 1
1
Боже, отвори вратата
На Сион да вляза там,
Гдето радостно душата
Чака Тебе в Твоя храм.
О блаженно място е,
Пълно с мир, веселие!
2
Боже, аз при Тебе ида!
О при мен и Ти ела.
Гдето Тебе аз намеря
Там небе е, не земя,
Влез Ти в моето сърце,
Нека Твой храм то да е!
3
Тук възпяват Твойта слава,
Сеят семето Твое;
Нека моят дух Ти дава
Снопи драгоценни все:
Умножи в мен благодат,
Дай да бъда аз по-свят.
4
Говори, - ще слушам, Боже;
Викай ме, - ще приближа;
Само Твойта воля може
Да владее за всегда.
С хляб небесен ме храни,
Мене оживотвори!

OK