SS 145 Първом Той възлюби нас
1John.4.10-1John.4.19
Versi Version 1
1
Боже, нас учи всегда
Тази чудна истина:
Ние любим наший Спас:
“Първом Той възлюби нас.”
2
Нека с искренна душа,
Нека с детска простота,
Слушаме Христовий глас;
“Първом Той възлюби нас.”
3
Научи ни в Твоя път
Да вървим чрез благодат,
Да вървим след милий Спас;
“Първом Той възлюби нас.”
4
Таз преданост към Христа
Нека пълни тез сърца
Всеки ден и всеки час;
“Първом Той възлюби нас.”

OK