SS 15 Нека всинца възвеличим
Джон Дайкс
Ps.95
Versi Version 1
1
Нека всинца възвеличим
И възпеем Господа;
Наедно да коленичим:
Наший Бог е Йеова.
2
Той на всите е Създател,
Той е нашият Творец,
Господар наш и Владетел,
И любящий наш Отец.
3
Той морето е направил,
Той създал е сушата;
Ний на паствата му овци
Сме под Негова ръка.
4
Нека чуем днес гласа Му,
Нека не ожесточим
Днес сърцето си, а Нему
Верно да се покорим.
5
Да не би Той в яростта Си
Да се закълне към нас:
"Моето упокоение –
Вечното, не е за вас."

OK