SS 150 Исусе, Теб любя
Адонирам Гордън
1John.4.19
Versi Version 1
1
Исусе, Теб любя, Сам Ти си Дял мой;
Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой;
Ти ми си Спасене, Живот, Веселба;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.
2
Ти първом, Христе, мене си възлюбил;
Чрез Своята смърт мен живот си дарил
Избави с кръвта Си моята душа;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.
3
Аз Тебе ще любя догдето съм жив;
Аз Тебе ще хваля, Спас мой милостив;
Аз Теб ще призва във часа на смъртта;
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.
4
Във жилище славно, в блаженство без
Край
Аз Тебе ще хваля в небесния Рай;
Венчан там ще пея на Спаса Христа:
Ти мен си възлюбил: Теб любя сега.

OK