SS 156 Все добре е за мен
Филип Блис
Versi Version 1
1
Мир сладък ли като река ме пои,
Ил скръб кат вълна ме круши,
Христе, Ти ме учиш да казвам смирен:
Все добре, все добре е за мен.
Все добре е за мен,
Все добре, все добре е за мен.
2
Дали в изкушене или всред беди,
Мен вяра гореща крепи;
Христос за мен слабий бе зверски сразен,
И кръвта Си проля зарад мен.
Все добре е за мен и пр.
3
Греха ми - о, радост в таз мисъл живей-
Греха ми изцяло отнет:
Виси там на кръста с Христа пригвозден,
А живот, веселба са за мен.
Все добре е за мен и пр.
4
Исусе, нек скоро, изправен пред Теб,
Аз видя лице със лице,
Как царството Свое управляваш Сам -
Че за мен по-добре ще е там.
Все добре е за мен и пр.

OK