SS 158 Отче наш
Лоуел Мейсън
Matt.6.9-Matt.6.15
Versi Version 1
1
Всемилостивий Отче наш,
Който на небесата си,
Послушай, молим, наший глас:
Да се свети името Ти.
2
Да дойде царството Твое,
Да бъде волята Твоя,
Както е горе на небе,
Тъй и по всичката земя.
3
Хляба насъщен дай нам днес,
Прости ни наште грехове,
Както прощаваме без лъст
И ний на наште врагове.
4
Нас в изкушене не введи
Нито в беда губителна,
Но избави, освободи
Нас от лукавий Сатана.
5
Защо Твое е царството,-
Над всички Ти си Цар един;
Твоя е още силата
И славата во век. Амин.

OK