SS 159 Ти велик и славен Цар
Лоуел Мейсън
Versi Version 1
1
О Ти велик и славен Цар,
На всичкото в света Творец,
Строг съдия и Господар
И Благодетел и Отец!
2
Мравинка малка съм в праха,
Твар бедна в този свят широк;
Към Тебе дигам си гласа,-
Къмто престола Твой висок.
3
И моля, Ти ми помогни
Чрез Тебе да се укрепя,
Световните злочестини
Да мога да ги претърпя.
4
Велик си, Боже, силен Ти,
Нищожен аз и твърде слаб;
От зло и напаст защити
Мене смирения Си раб.
5
Устата ми запечати
Да не продумам аз лъжа;
Волята ми Ти въздържи
Към зло да се не приближа.

OK