SS 166 Колко драгоцен Приятел
Чарлз Конвърс
Versi Version 1
1
Колко драгоцен Приятел,
Колко силен наший Спас!
Греховете ни отнема,
Носи всяка скръб за нас.
И таз благодат ни дава,
И блаженството това:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.
2
Дали имаш изкушеня?
Плашиш ли се от беди?
Да се не обезсърдчаваш,
На молбата прибегни.
Колко пъти ний без нужда
губим мир и веселба,
Като не явим пред Бога
Всяко нещо чрез молба.
3
Дали можем да намерим
Някъде по всичкий свят
Друг приятел толкоз верен
Като тоз от Назарет?
Съжалява нашта слабост,
Вижда всяка ни беда:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.
4
Да ли сме обременени?
С милост ни поканва Той:
Колко да сме уморени,
Обещава нам покой.
Да прибягваме ний всинца
Без забава към Христа:
Да явяваме пред Бога
Всяко нещо чрез молба.

OK