SS 168 Славата Ти, о Христе
Versi Version 1
1
Славата Ти, о Христе,
Пълни всичкото небе:
Истинска Виделина,
Слънце си на Правдата.
Моля, свише се яви,-
Днес, о, влез в сърцето ми.
2
Тъмно ми е утрото,
Денем няма видело,
Догде Твоите зари
Осветят душата ми:
Те ми дават веселба,
Вътрешна виделина.
3
Пъди, Слънце ми, Христе,
Всяко маловерие,
Пъди, скръб, печал и мрак,
Изкушение и грях:
Таз душа, о, посети
Със спасението Си.

OK