SS 169 Спасе, приеми сега
Е. Келог
Versi Version 1
1
Спасе приеми сега
С милост нашата молба:
Ний сме бедни,
Слаби, грешни;
Дай помощта Своя.
Царю небесний, о Христе,
Всякога и всякъде
Ти пази ни и води ни
Да Те хвалим на небе.
2
Чест от пътищата Ти
Ний се уклоняваме;
Бъди Вожд наш
И Другар наш
През всичките ни дни.
Царю небесний и пр.
3
После в онзи свят дай нам
Да Те видим в горний храм,
Веч спасени
И блажени
Тебе да хвалим там.
Царя небесний и пр.

OK